Transparantie in verleende steun

Pfizer maakt inzichtelijk met welke patiëntenorganisaties een financiële overeenkomst is aangegaan en hoe dit wordt ingevuld.

Gerubriceerd per ziektebeeld, biedt dit deel van de website u meer inzicht in de uiteenlopende verenigingen en stichtingen die van Pfizer in 2014 financiële steun hebben ontvangen.

  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2010: € 229.051
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2011: € 213.636
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2012: € 233.001
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2013: € 174.602
  • Het totaalbedrag aan steun voor dergelijke organisaties bedroeg in 2014: € 110.359

Indicatie gebied Pfizer Patientenorganisatie Financiële ondersteuning voor Bedrag
Chronische Pijn Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatienten Partnership met Pfizer Consumer Health 2014 5.000,00
       
Dermatologie PVN (Psoriasis Vereniging Nederland) Ondersteuning Symposium op 20 september 2014 UMCRadboud, Nijmegen 1.500,00
PFN (Psoriasis Federatie Nederland) Ondersteuning drukwerk Psoriasis boekje 2.500,00
       
Hart-en Vaatziekten/Metabool Stichting Pulmonaire Hypertensie (PHA) Nederland Voorlichting en informatie over diagnose en behandeling; ledendag 5.000,00
       
Hemofilie NVHP (Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Patienten) Hydrotherapie project 19.724,00
       
Oncologie BVN (Borstkanker Vereniging Nederland) Bladpartner B 5.000,00
Longkanker Informatiecentrum Aanpassing website 2.000,00
NVN (Nierpatienten Vereniging Nederland) Project Patienteninbreng bij onderzoek 1.500,00
NET-Groep (Neuro-Endocrine Tumoren) Organisatie patientendag op 8 november 2014 4.000,00
Vereniging Waterloop (blaas- en nierkanker) Ondersteuning 3 projecten voor voorlichting en informatie 7.000,00
Stichting Contactgroep GIST Project chronische kankerzorg 300,00
       
Reumatologie Stichting Bechterew in Beweging Project "Jong en Rugpijn" en Voorlichtingsproject "De waarheid over Bechterew" 7.000,00
Stiching Leven met Reuma (Den Bosch) Ondersteuning voorlichtingsbijeenkomsten, kwartaalblad en website 3.500,00
       
Vaccins FOSS (Federatie Ouders van Slechthorende kinderen met Spraak en -taalmoeilijkheden) Onderwijsproject over het belang van vaccinatie van kinderen, met name tegen hersenvliesontsteking. 1.000,00
Longfonds (voorheen Astmafonds) Organisatie longdagen op 23 en 24 april 2014 3.500,00
Longfonds (voorheen Astmafonds) Ondersteing longontsteking project 11.082,00
       
Endocrinologie TCN (Turner Contact Nederland) Organisatie van 2 familiedagen en de verslaglegging daarvan in Verenigingsblad Xpression 3.000,00
SGA Platform (Small for Gestational Age) Voorlichting en informatie over diagnose en behandeling; ledendag 2.000,00
       
Overig / Algemeen / Koepelorganisatie Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening (EGV) Bijdrage aan kosten Helpdesk 2014 10.000,00
LAN (Long Alliantie Nederland) Bedrijfslidmaatschap 2014 5.253,00
VSOP (koepel voor zeldzame en genetische aandoeningen Huisartsen/specialisten bochure amyloidose voor Amyloidose Nederland 5.000,00
VSOP (koepel voor zeldzame en genetische aandoeningen Organisatie Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen en de organisatie van de Zeldzame Ziektedag 3.000,00
Vumc, afdeling reumatologie Voorlichtingsavond Bechterew op 30 oktober 2014 2.500,00
       
Totale bijdrage voor 2014     110.359,00

15.PFE.3.234